montáž, Sterich s.r.o. -  Betónové ploty
Realizácia

Montáž betónového plotu sa realizuje vložením jednotlivých betónových dosiek do vopred zabetónovaných betónových stlpikov. Na konci betónového plotu sa umiestni koncový stlpik. Pocet betónových dosiek a výška stlpikov závisí
od celkovej požadovanej výšky betónového plotu.

Porovnanie s konkurenciou
Ak ste sa rozhodli pre montáž svojpomocne, tu je stručný návod
Montáž, Sterich s.r.o. -  Betónové ploty
1. Výkop dier

Vykopeme diery 40x40cm do nemrznúcej podľa hĺbky podľa výšky stĺpu min. 80cm v osovej hĺbky podľa výšky stĺpu min. 80cm v osovej vzdialenosti 205 cm a vytýčime napnutou a po šnúrou cca 20 cm nad terénom celú dráhu vyváženie plotovej zástavby.
Montáž, Sterich s.r.o. -  Betónové ploty
2. Osadenie prvého stĺpiku

Do vykopaného otvoru osadíme stĺp zvolenej výšky a vyvážime podľa. Stĺp zabetónujeme betónovou zmesou zaliatí znovu kontrolujeme vodováhou.
Montáž, Sterich s.r.o. -  Betónové ploty
3. Betónovanie sĺpikov

Do vyhĺbeného otvoru vložíme druhý stĺp a skontrolujeme podľa vodováhy. Stĺp odkloníme, vložíme do drážok na stĺpe prvú dosku. Kontrolujeme vodováhou vyváženie stĺpov a vrchy dosiek. Zabetónujeme druhý stĺp.
Montáž, Sterich s.r.o. -  Betónové ploty
4. Osadenie dosiek

Po zatuhnutí betónu vložíme do stĺpov požadované množstvo betónových dosiek. Opticky a vodováhou kontrolujeme vyváženie.
Montáž, Sterich s.r.o. -  Betónové ploty
5. Špárovanie a záver

Po osadení všetkých dosiek do stĺpov znova opticky a vodováhou kontrolujeme stĺpy a rovinu na doskách. Vo finále vyšpárujeme zvisle stĺpy a vodorovne dosky. Umývame a dohladíme špongiou.
Netrúfate si na stavbu plota svojpomocne? Zverte sa do rúk odborníkom.
Popri výrobe poskytujeme aj profesionálnu montáž betónového plotu a dopravu. Zbavte sa starosti s montážou betónového plotu a nechajte jeho realizáciu na nás. Súčasťou montáže sú všetky prípravné, zameriavacie, výkopové, betonárske a murárske práce.
STERICH s.r.o.
Herlianska 547 
093 03 Vranov nad Topľou
Email: info@plotysterich.sk

IČO: 52 221 253
DIČ: 2120935564
IČ DPH: SK2120935564
Partneri